^ Do góry ...

Cennik

Nie mamy ambicji być najtańszym biurem rachunkowym, dążymy natomiast do takiego ułożenia stosunków z Klientem i takiej organizacji pracy wewnątrz biura, że cena za świadczone usługi z jednej strony zadowala Klienta, z drugiej natomiast daje nam satysfakcję finansową – wierzymy w to, że adekwatność korzyści jest podstawowym kryterium oceny współpracy.
     W ramach umowy określamy stałą, comiesięczną kwotę faktury za wykonane czynności związane z prowadzeniem ewidencji księgowych i sporządzaniem deklaracji podatkowych.


Kwota ta wynika przede wszystkim z następujących pozycji:

  • ilości dokumentów, które wymagają bezpośredniego zaewidencjonowania


  • ilości dokumentów importowanych z prowadzonych przez Klienta we własnym zakresie systemów księgowych, wymagających zaksięgowania i sprawdzenia


  • szczególnych wymagań Klienta w zakresie analiz i raportów

                    
     Usługi płacowe wyceniane są niezależnie, a wysokość faktury za te działania to liczba osób z naliczonymi wynagrodzeniami w danym miesiącu razy stawka jednostkowa wynosząca 20 zł.
    
     Księgi przychodów i rozchodów, osób fizycznych nie zatrudniających pracowników i prowadzących działalność w niewielkim zakresie prowadzimy już za 200,00 zł miesięcznie.

Zakładamy Firmę
Usługi Księgowe
Doradztwo