^ Do góry ...

Nasze Biuro

Od tego czasu zapracowaliśmy na zaufanie, którym obdarzają nas nie tylko Klienci, ale także Urzędy Skarbowe i inne instytucje, z którymi współpracujemy.

Doskonale znamy potrzeby naszych klientów. Ściągając z ich barków odpowiedzialność i zmartwienia, dotyczące rozliczeń podatkowych, a także reprezentując Ich przed Urzędami Skarbowymi, innymi organami państwowymi i przedsiębiorcami, pomagamy Im całkowicie poświęcić się własnemu obszarowi działalności.

Nasi specjaliści posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną zdobywaną przy współpracy z innymi biurami rachunkowymi oraz jednostkami administracji państwowej. Nie mniejsze znaczenie ma również specjalistyczne wykształcenie potwierdzone stosownymi dyplomami. Posiadamy Certyfikaty Księgowe wydane przez Ministra Finansów, potwierdzające naszą wiedzę i kompetencje. Nasze biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, dzięki czemu wszelka odpowiedzialność, dotycząca rozliczeń podatkowych, spoczywa na nas zamiast na przedsiębiorcy.

Celem naszej firmy jest przede wszystkim przyjazna i miła atmosfera w kontaktach z naszymi klientami. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy przedsiębiorca posiada wiedzę merytoryczną w zakresie podatków. Staramy się zatem w jasny i prosty sposób przedstawiać wszelkie informacje z tym związane.


 

 

Zakładamy Firmę
Usługi Księgowe
Doradztwo