^ Do góry ...

Zakładamy Firmę

Zastanawiają się Państwo lub podjęli już decyzję o założeniu własnej firmy? Nie wiedzą Państwo od czego zacząć? To nie jest łatwa decyzja dlatego poniżej postaramy się w kilku krokach opisać proces związany z założeniem działalności gospodarczej, oczywiście na każdym etapie tego procesu mogą Państwo skorzystać z naszych usług. Staramy się zawsze bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie potrzeby i oczekiwania klienta oraz służyć mu naszą wiedzą i doświadczeniem aby mógł przebrnąć przez ten proces sprawnie, i "bezboleśnie".

 


 


Na początku warto zadać sobie kilka pytań :

Czy posiadam cechy przedsiębiorcy?

Jaki jest mój pomysł na firmę?

Co komu, gdzie, za ile będę sprzedawał?

Jaki może być popyt na mój produkt?

Jakie nakłady mogę ponieść i jaki dochód planuję uzyskać?

Jakich zagrożeń mogę się spodziewać?

Jak wygląda moja konkurencja?

Jakie będą źródła finansowania działalności?
... oraz wiele innych pytań które pomogą odpowiednio zaplanować i ocenić możliwości osiągnięcia sukcesu planowanego przedsięwzięcia.

 

W celu odpowiedniego zaplanowania przedsięwzięcia warto jest opracować Biznes Plan, który odpowie na powyższe pytania, ale może być również niecenioną pomocą dla pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredyt czy środki unijne.


Należy dokonać wyboru formy prawnej prowadzonej działalności i dokonać czynności rejestracji firmy. Poniżej kilka propozycji:

Działalność indywidualna osoby fizycznej prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:
- zgłoszenie działalności w urzędzie gminy (miasta),

Podstawa prawna: Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka osobowa:
- zawarcie umowy spółki i powołanie zarządu w postaci aktu notarialnego,
- wniesienie opłaty notarialnej i skarbowej (pobiera notariusz),
- wniesienie udziałów (kapitał zakładowy) aktualnie nie mniej niż 5.000 zł,
- wpisanie spółki do rejestru sądowego przedsiębiorców w odpowiednim terytorialnie sądzie gospodarczym.

Podstawa prawna: Kodeks Spółek Handlowych z dnia 26 lipca 2000 roku.

Zgłoszenie firmy w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym
- otrzymanie numeru  identyfikacyjnego w systemie REGON

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 74 Prezesa GUS z dnia 3 listopada 1989 r.

Otwarcie  konta bankowego:
- założenie konta rachunkowego w banku,
- złożenie wzorów podpisów osób uprawnionych do dysponowania środkami  pieniężnymi na rachunku.

Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym – zgłoszenie obowiązku podatkowego:
- przedłożenie we właściwym terytorialnie Urzędzie Skarbowym niezbędnych dokumentów (umowa spółki, odpis z rejestru handlowego  lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, informacja o rachunku bankowym),
- wybór formy opodatkowania i sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej,
- rejestracja w zakresie podatku od towaru i usług (VAT) i podatku akcyzowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaru i usług oraz  o podatku akcyzowym (art. 9 i art. 46).
Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej (§ 4 ust. 1 punkt 16)
Rozporządzenie Ministra Finansów z  23 grudnia 1994 r.  w sprawie karty podatkowej.
Rozporządzenie Ministra Finansów z  23 grudnia 1994 r.  w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z  15 grudnia 1992 r.  w sprawie prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych


Zgłoszenie do ZUS obowiązku ubezpieczenia

- zgłoszenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby współpracującej z rodziny, osoby zatrudnionej w firmie (umowy  o pracę, umowy-zlecenia) do ubezpieczenia we właściwym terytorialnie oddziale ZUS.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zawiadomienie innych instytucji w zależności od potrzeb:

- Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna,
- Państwowa Inspekcja Pracy,
- Państwowa Inspekcja Handlowa,
- Komenda Straży Pożarnej,
- Inspektorat Ochrony Środowiska,
- Inspektor Nadzoru Budowlanego (Państwowy),
- Zakład Gazowniczy, Energetyczny, Wodociągi i Kanalizacja, Telekomunikacja,
- Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Informacje nt. wymagających uzgodnień z w/w służbami uzyskać można w organach urzędów miast zajmujących się ewidencją  działalności gospodarczej.


Oczywiście na każdym z powyższych etapów zachęcamy do skorzystania z pomocy Twojego Biura Rachunkowego, nasi pracownicy będą starali się sprawnie przeprowadzić Państwa przez meandry założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy.

Zakładamy Firmę
Usługi Księgowe
Doradztwo